ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการด้วยความยินดียิ่ง...

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ภารกิจ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรกลุ่ม
ระเบียบ กฎหมาย
 
 
 

 

     
 จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 6 ธ.ค..59  คลิ๊กที่นี่
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 5 ธ.ค..59  คลิ๊กที่นี่
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 3 ธ.ค..59  คลิ๊กที่นี่
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 1 พ.ย.59  คลิ๊กที่นี่
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 21 พ.ย.59  คลิ๊กที่นี่
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 22 พ.ย.59  คลิ๊กที่นี่
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 25 พ.ย.59  คลิ๊กที่นี่
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 30 พ.ย.59  คลิ๊กที่นี่
 

 
 
 
 
         
 
 
 


นางกนกพร อู่ทองมาก