ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการด้วยความยินดียิ่ง...

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ภารกิจ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรกลุ่ม
ระเบียบ กฎหมาย
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด กลุ่มอำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1  
 
หน้าที่   


 นางกนกพร อู่ทองมาก