ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการด้วยความยินดียิ่ง...

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ภารกิจ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากรกลุ่ม
ระเบียบ กฎหมาย
 
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ กลุ่มอำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก กลุ่มอำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ::
 
หน้าที่   
 
 นางกนกพร อู่ทองมาก