กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม
KM กลุ่ม
 
 
 
 
 
     
 

 WELCOME TO FINANCE WEBSITE

** ติดตามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่นี่ **

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ได้จัดแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้เลย ค่ะ 

:: Power Point บรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ ::
โดย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คลิกที่นี่

 
 
 
21 มิถุนายน 2559
8
15 มิถุนายน 2559
19
14 มิถุนายน 2559
23
14 มิถุนายน 2559
10
07 มิถุนายน 2559
10
07 มิถุนายน 2559
15
06 มิถุนายน 2559
7
03 มิถุนายน 2559
20
26 พฤษภาคม 2559
50
28 เมษายน 2559
59
         
 
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [13]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [19]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [21]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย กรณีโรงเรียนส่งหลักฐานเบิกเงินระหว่างวันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [13]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [21]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [16]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผู้อ่าน [12]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ผู้อ่าน [11]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ผู้อ่าน [18]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย กรณีโรงเรียนส่งหลักฐานเบิกเงินระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2559 ผู้อ่าน [23]
 
 
นายเจริญ ยี่สิบแสน
รอง ผอ.สพป.พล.1