ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
     
   
 
 
24 มกราคม 2560
89
18 มกราคม 2560
95
10 มกราคม 2560
66
10 มกราคม 2560
39
09 ธันวาคม 2559
225
24 พฤศจิกายน 2559
344
23 พฤศจิกายน 2559
540
22 พฤศจิกายน 2559
252
22 พฤศจิกายน 2559
85
16 พฤศจิกายน 2559
170
         
 
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน [16]
   แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านและเงินสวัสดิการ(ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน [16]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน [20]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน [38]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ่าน [29]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 27 มกราคม 2560 ผู้อ่าน [91]
   ตรวจสอบการโอนเงินค่าเช่าบ้าน/การศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล ผู้อ่าน [71]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 มกราคม 2560 ผู้อ่าน [70]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อ่าน [67]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการแข่งขันงานศิลปกัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อ่าน [46]
 
 
 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม