กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
แบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
     
 

 WELCOME TO FINANCE WEBSITE

** ติดตามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่นี่ **

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ได้จัดแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้เลย ค่ะ 

 
 
 
20 ตุลาคม 2559
17
20 ตุลาคม 2559
15
30 กันยายน 2559
47
30 กันยายน 2559
30
23 กันยายน 2559
25
21 กันยายน 2559
24
19 กันยายน 2559
42
19 กันยายน 2559
34
13 กันยายน 2559
39
12 กันยายน 2559
38
         
 
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้อ่าน [6]
   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ผู้อ่าน [10]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 2 ผู้อ่าน [21]
   แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะข้าราชการ ผู้อ่าน [30]
   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเดือนข้าราชการ ผู้อ่าน [20]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ผู้อ่าน [32]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ผู้อ่าน [44]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ผู้อ่าน [25]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ผู้อ่าน [32]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ผู้อ่าน [38]
 
 
นายเจริญ ยี่สิบแสน
รอง ผอ.สพป.พล.1