ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
     
   
 
 
18 มกราคม 2560
27
10 มกราคม 2560
29
10 มกราคม 2560
18
09 ธันวาคม 2559
174
24 พฤศจิกายน 2559
313
23 พฤศจิกายน 2559
500
22 พฤศจิกายน 2559
220
22 พฤศจิกายน 2559
68
16 พฤศจิกายน 2559
147
14 พฤศจิกายน 2559
219
         
 
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อ่าน [19]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการแข่งขันงานศิลปกัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อ่าน [13]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 - 6 มกราคม 2560 ผู้อ่าน [22]
 
 
 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม