กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
แบบฟอร์ม
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
     
 

 WELCOME TO FINANCE WEBSITE

** ติดตามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่นี่ **

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ได้จัดแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้เลย ค่ะ 

 
 
 
08 ธันวาคม 2559
12
24 พฤศจิกายน 2559
205
23 พฤศจิกายน 2559
408
22 พฤศจิกายน 2559
173
22 พฤศจิกายน 2559
52
16 พฤศจิกายน 2559
119
14 พฤศจิกายน 2559
181
09 พฤศจิกายน 2559
87
09 พฤศจิกายน 2559
118
08 พฤศจิกายน 2559
62
         
 
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผู้อ่าน [27]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ผู้อ่าน [38]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้อ่าน [54]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้อ่าน [47]
   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ผู้อ่าน [37]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 2 ผู้อ่าน [49]
   แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะข้าราชการ ผู้อ่าน [58]
   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเดือนข้าราชการ ผู้อ่าน [50]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ผู้อ่าน [62]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ผู้อ่าน [61]
 
 
นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ