กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม
KM กลุ่ม
 
 
 
 
 
     
 

 WELCOME TO FINANCE WEBSITE

** ติดตามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่นี่ **

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ได้จัดแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้เลย ค่ะ 

:: Power Point บรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ ::
โดย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คลิกที่นี่

 
 
 
04 กรกฏาคม 2559
13
04 กรกฏาคม 2559
10
21 มิถุนายน 2559
12
15 มิถุนายน 2559
24
14 มิถุนายน 2559
25
14 มิถุนายน 2559
12
07 มิถุนายน 2559
17
07 มิถุนายน 2559
22
06 มิถุนายน 2559
12
03 มิถุนายน 2559
25
         
 
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย กรณีโรงเรียนส่งหลักฐานเบิกเงินระหว่างวันที่ 6 - 25 กรกฏาคม 2559 ผู้อ่าน [9]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 21กรกฏาคม 2559 ผู้อ่าน [8]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 8กรกฏาคม 2559 ผู้อ่าน [13]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 7กรกฏาคม 2559 ผู้อ่าน [9]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ผู้อ่าน [17]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [14]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 21-29 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [14]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [16]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [24]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ผู้อ่าน [26]
 
 
นายเจริญ ยี่สิบแสน
รอง ผอ.สพป.พล.1