กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม
KM กลุ่ม
 
 
 
 
 
     
 

 WELCOME TO FINANCE WEBSITE

** ติดตามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่นี่ **

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ได้จัดแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้เลย ค่ะ 

:: Power Point บรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ ::
โดย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คลิกที่นี่

 
 
 
28 เมษายน 2559
6
27 เมษายน 2559
4
18 เมษายน 2559
9
18 เมษายน 2559
15
01 เมษายน 2559
13
01 เมษายน 2559
28
24 กุมภาพันธ์ 2559
95
23 กุมภาพันธ์ 2559
46
23 กุมภาพันธ์ 2559
28
23 กุมภาพันธ์ 2559
22
         
 
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ผู้อ่าน [7]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้อ่าน [9]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อ่าน [42]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อ่าน [14]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ผู้อ่าน [12]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 8 - 12 เมษายน 2559 ผู้อ่าน [10]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ผู้อ่าน [18]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 21-31 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน [16]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน [14]
   แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผู้อ่าน [18]
 
 
นายเจริญ ยี่สิบแสน
รอง ผอ.สพป.พล.1