ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 

          รายงานงบ 60  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     รายงานงบ 60          
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม2560 [ 04 พฤษภาคม 2560 ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน2560 [ 18 พฤษภาคม 2560 ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม2560 [ 16 มิถุนายน 2560 ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน2560 [ 17 กรกฏาคม 2560 ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม2560 [ 10 สิงหาคม 2560 ]
 
หน้าที่    1 
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม