ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
          
 
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 [  13  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 [  20  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 เมษายน 2560 [  22  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 25 เมษายน 2560 [  20  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 18 เมษายน 2560 [  37  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 เมษายน 2560 [  25  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 เมษายน 2560 [  25  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 30 มีนาคม 2560 [  38  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 มีนาคม 2560 [  47  ]
ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีรายการค่าเช่าบ้าน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  [  353  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14 มีนาคม 2560 [  46  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 มีนาคม 2560 [  42  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 [  42  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 [  56  ]
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านและเงินสวัสดิการ(ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 [  52  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 [  48  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 [  67  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 [  58  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 27 มกราคม 2560 [  124  ]
ตรวจสอบการโอนเงินค่าเช่าบ้าน/การศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล [  104  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 มกราคม 2560 [  96  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 18 มกราคม 2560 [  94  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการแข่งขันงานศิลปกัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 18 มกราคม 2560 [  69  ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 - 6 มกราคม 2560 [  78  ]
 
 
หน้าที่    1 

 

 

 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม