ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
    
   

 
ข้อมูลข่าววันที่ 543 ผู้อ่าน คน

 


 

 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม