กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์ม
KM กลุ่ม
 
 
 
 
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)
   

ท่านสามารถบันทึกการขอเบิกเงินลงในแบบ แล้วพิมพ์แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วได้เลย   *** Click ***


 
ข้อมูลข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ผู้อ่าน 691 คน

 


 

นายเจริญ ยี่สิบแสน
รอง ผอ.สพป.พล.1