ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 15 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนวัดทุ่งชา,วัดศรีวนาราม,วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)      
     
       

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่

วันที่ 07 มีนาคม 2560 ผู้อ่าน 86 คน
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม