ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 19 งบดำเนินงาน ค่าใชข้จ่ายในการจัดเวที โรงเรียนจ่าการบุญ,/อนุบาลพิษณุโลก      
     
       รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่
วันที่ 26 เมษายน 2560 ผู้อ่าน 33 คน
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม