ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 23 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนดังแนบ      
     
       รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 59 คน
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม