ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 26 งบดำเนินงาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดยางเอน วัดจันทร์ตะวันตก วัดตาปะขาวหาย วัดหนองนาดงกวาง วัดยางแขวนอู่      
     
       รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 13 คน
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม