กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการบริการที่เหนือความคาดหมาย

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
แบบฟอร์ม
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกาษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน70%      
     
       

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่

วันที่ 20 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 312 คน
 


นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ