*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1  
       เธงเธดเธชเธฑเธขเธ—เธฑเธจเธ™เนŒ

  สร้างความถูกต้อง
ป้องปรามการประพฤติผิด
เป็นมิตรกับหน่วยรับตรวจ ช่วยเพ่ิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

                                              

 
ผู้อ่าน 125 คน

 


 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร