*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 

 
 
I hope you make money with your site like Billy!!! src="http://live-counter.com/HTML-codes/bill-gates-dollar/" width="370" scrolling="no"
height="190">
จากคุณ ina@webmail.dk   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560     E-mail ina@webmail.dk
ขอคุณครับ
จากคุณ หมอ   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559     E-mail aa@plk1.net
ขอคุณครับ
จากคุณ หมอ   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559     E-mail aa@plk1.net
ขอคุณครับ
จากคุณ หมอ   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559     E-mail aa@plk1.net
หน้าที่   
 
รายละเอียด :
อีเมลล์ :
โพสต์โดย :
CODE :
4b1q6bre8g56r34huo0rtuko07
ใส่รหัส :
* ให้ copy ตัวเลขในช่อง CODE มาใส่ในช่อง ใส่รหัส
* กรุณากรอกรายละเอียดอย่าง สมบรูณ์ด้วยค่ะ
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1

 

 

 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร