*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 

     
  
 
 
ภาพข่าวออกตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด
ภาพข่าวออกตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด
ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 09 มีนาคม 2560   ผู้อ่าน [ 72 ] คน
 
31 มีนาคม 2560
55
27 มีนาคม 2560
43
16 มีนาคม 2560
42
28 ธันวาคม 2559
139
         
 
 
 

 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร