*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1  
 
ภาพข่าวออกตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด
ภาพข่าวออกตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด
ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
หน้าที่    1 


 


 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร