*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ::
 
สรุปสาระพ.ร.ก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9) พ.ศ.2560 [ รายละเอียด ]
[ 31 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 55 ]
คำสั่ง คสช.ที่16/2560 ปลด ก.ค.ศ และยกเลิกขั้นเงินเดือน [ รายละเอียด ]
[ 27 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 43 ]
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
[ 16 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 42 ]
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนในสังกัด
[ 28 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 139 ]
หน้าที่    1 
 
 


 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร