*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
สรุปสาระพ.ร.ก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9) พ.ศ.2560      
     
       
Download Documents วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้อ่าน 55 คน
 


 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร