*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนในสังกัด      
     
       รายละเอียด คลิกที่นี่
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ผู้อ่าน 139 คน
 


 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร