พัฒนาโปรแกรมโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ สพท.พิษณุโลก เขต 1
Tel  0 5524 4633-4 ต่อ 100  Fax  0 5524 5096   e-mail : mng2550@gmail.com